บอร์ด ความรัก,ตัวฉันเอง ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย โลกนี้คือละครส่วนที่สมบูรณ์นี้คือ #ฉัน ส่วนที่ไม่สมบูรณ์นี้ก็คือ #ฉัน เช่นกันรับให้ได้ในส่วนที่แตกต่างของตนเองเสียก่อนจึงสามารถยอมรับ .. #ความน่ารัก และ #ความน่าเกลียด จากคนอื่นได้เพราะหากตัวเองยังยอมรับส่วนที่ #น่าเกลียด และ #น่ารัก ของตัวเองไม่ได้คุณก็จะมองแต่มุมใดมุมหนึ่งของคนอื่น...อยู่อย่างเดียว ..คุณมีความน่ารัก คนอื่นเขาก็มีคุณมีความน่าเกลียด คนอื่นเขาก็มีเช่นกันดังนั้น... อย่าเอาแต่รักตัวเองแล้วเกลียดคนอื่นอย่าเอาแต่ตำหนิคนอื่น แต่จงรู้จักตำหนิตัวเองสะบ้างด้วย...!!จงพึงรู้เอาไว้ว่า .. เอาชนะคนอื่นได้ คือ #คนฉลาดเอาชนะตัวเองได้ คือ #ผู้มีปัญญา